Nejdůležitější právní předpisy uplatňované v občanském soudním řízení

Nařízení Rady ES 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech Nařízení Rady ES 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti  

Nejdůležitější právní předpisy používané v trestním řízení

1. Nejdůležitější právní předpisy zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, platný do 31.12.2009, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trest