Nahlížení do soudních spisů


Do procesních spisů (nikoli pomocných spisů Nejvyššího soudu) mohou účastníci řízení a jejich zástupci nahlížet, činit si výpisy a pořizovat si z něj kopie v příslušné soudní kanceláři.

Pro vyřízení Vašeho požadavku o nahlížení do spisu je třeba se písemně nebo telefonicky objednat u příslušné vedoucí soudní kanceláře, a to nejpozději 2 dny před plánovaným nahlížením do spisu.

Jestliže budete žádat kopie listin ze spisů, je nejvhodnější využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích nebo prostřednictvím počítače se vybere poplatek ve výši 20,- Kč za jednu neověřenou stránku nebo 50,- Kč za stránku ověřenou. Za poskytnutí kopie elektronických dat, které jsou součástí spisu, na trvalém nosiči dat, za každý nosič 50 Kč. Výše poplatků za uvedené i další úkony se řídí zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Ti, kdo nejsou účastníky řízení (jejich zástupci), mohou obdobně do spisu, pokud není ve smyslu právních předpisů utajen, nahlížet, jen mají-li na tom právní zájem nebo pro to mají vážné důvody, a předseda senátu jim to na takto odůvodněnou písemnou žádost povolí.

Nahlížení do spisu:

Občanskoprávní a obchodní kolegium:
úterý až čtvrtek 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:00

Trestní kolegium:
pondělí až čtvrtek 8:30 - 11:30 a 13:00 - 15:00
pátek 8:30 - 11:30


Kontakty na soudní kanceláře občanskoprávního a obchodního kolegia:
541 593 444 - spisy senátů č. 20, 23 a 28 agendy dovolání (Cdo)
541 593 463 - spisy senátů č. 21, 22 , 24, 25 a 31 agendy dovolání (Cdo)
541 593 250 - spisy senátů č. 26, 27 a 29 agendy dovolání (Cdo), incidenční agendy (ICdo) a spisy insolvenční agendy (NSČR)
541 593 447 - spisy senátů č. 30 a 33 agendy dovolání (Cdo) a spisy agendy uznávání cizozemských rozhodnutí (Ncu)

Kontakty na soudní kanceláře trestního kolegia:
541 593 351 - spisy senátů č. 7 a 8 agendy dovolání (Tdo), spisy agendy stížností pro porušení zákona (Tz), agendy určení příslušnosti, delegace (Td) a dále spisy senátu č. 11 agendy Tcu, Tvo, Tul a Td
541 593 211 - spisy senátů č. 3 a 6, agendy dovolání (Tdo), spisy agendy stížností pro porušení zákona (Tz) a spisy senátu č. 10 (Zp)
541 593 255 - spisy senátů č. 4, 5, 11 a 15 agendy dovolání (Tdo) a spisy agendy stížností pro porušení zákona (Tz)