Seminář „Metodika Nejvyššího soudu od A do Z - k výkladu § 2958 o.z.“

Skoro 80 posluchačů z řad soudců a státních zástupců se v úterý 4. února 2020 ve velkém jednacím sále Nejvyššího soudu zúčastnilo semináře pod názvem "Metodika Nejvyššího soudu od A do Z - k výkladu § 2958 o. z.“, který byl zaměřen na vývoj judikatury dané problematiky a výklad základních východisek a pojmů, které se týkaly náhrady škody na zdraví. Lektoři, MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy; JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu a MUDr. František Vorel, CSc., primář Soudnělékařského oddělení Nemocnice České Budějovice a znalec v oboru zdravotnictví odvětví soudní lékařství a odvětví stanovení nemateriální újma na zdraví, kteří na semináři přednášeli, upozornili také na nejčastější chyby v práci se znalci. 

Seminář „Náhrada škody a oceňování její výše“

Ve velkém jednacím sále Nejvyššího soudu se v úterý 28. ledna 2020 konal ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži seminář „Náhrada škody a oceňování její výše“. Lektory semináře, zaměřeného na problematiku určování výše odškodnění za spolupráce se soudním znalcem, byli Ing. Pavel Tůma, ekonom, soudní znalec a JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Semináře se zúčastnilo téměř 100 soudců a státních zástupců. 

Seminář "Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání"

Ve velkém jednacím sále Nejvyššího soudu se v pondělí 16. září 2019 konal, ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži, seminář pod názvem „Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání“. Semináře se zúčastnila stovka posluchačů, především soudců a asistentů. Seminářem provázel předseda občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Zdeněk Krčmář. 

Seminář "Metodika Nejvyššího soudu od A do Z (k výkladu § 2958 o.z.)“

Ve středu 18. dubna 2018 ve velké jednací síni Nejvyššího soudu byl, ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži, pořádán seminář s názvem „Metodika Nejvyššího soudu od A do Z (k výkladu § 2958 o.z.)“. Na 80 účastníků z řad soudců si vyslechlo přednášku MUDr. Mgr. Jolany Těšinové, přednostky Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, JUDr. Petra Vojtka, předsedy senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu a MUDr. Františka Vorla, CSc., primáře Soudnělékařského oddělení Nemocnice České Budějovice. 

Seminář „Práva a povinnosti SVJ včetně přechodu závazků převodce jednotky na nabyvatele ve vztahu k SVJ“

Více než 40 posluchačů z řad soudců a asistentů soudců navštívilo v úterý 6. 3. 2018 ve velkém jednacím sále Nejvyššího soudu seminář „Práva a povinnosti SVJ včetně přechodu závazků převodce jednotky na nabyvatele ve vztahu k SVJ“. Seminář byl pořádán ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži. Lektorem semináře byla JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. 

Seminář Sousedské právo (spory)

Ve středu 24. ledna 2018 se ve velké jednací síni Nejvyššího soudu konal seminář "Sousedské právo (spory)". Semináře pořádaného ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži se účastnilo více než 80 asistentů soudců a poradců. Seminářem provázel Mgr. David Havlík, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. 

JUDr. Petr Vojtek lektorem semináře na téma Deliktní právo

Přibližně sedmdesátka posluchačů, především asistentů soudců nebo justičních čekatelů, se v pátek 15. prosince zúčastnila v jednacím sále Nejvyššího soudu právního semináře pod názvem Deliktní právo. Přednášející předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Petr Vojtek s sebou jako hosta přivedl také zástupce Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Ing. Ondřeje Gogolína. Oba pak na úvod semináře seznámili přítomné s projektem, na kterém obě instituce aktuálně spolupracují. 

Seminář „Civilní odpovědnost ve zdravotnictví“

Ve velkém jednacím sále Nejvyššího soudu se v úterý 31. října konal ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži seminář „Civilní odpovědnost ve zdravotnictví“. Lektory semináře, zaměřeného na požadavky na personální zajištění zdravotnických služeb a možný dopad na odpovědnost za poskytování zdravotních služeb, byli MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., vedoucí oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. a vedoucí Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. 

Seminář "Insolvenční řízení – aktuální právní úprava, připravované novelizace“

V úterý 25. 4. 2017 se ve velké jednací síni Nejvyššího soudu konal seminář „Insolvenční řízení – aktuální právní úprava, připravované novelizace“. Seminář pořádaný ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži, navštívilo téměř 100 asistentů soudců, kteří si tak mohli poslechnout příspěvek JUDr. Jolany Maršíkové, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové. 

Seminář „Problematika bytového spoluvlastnictví“

Téměř 40 posluchačů z řad asistentů, poradců a justičních čekatelů se dne 14. 3. 2017 sešlo v zasedací místnosti Nejvyššího soudu. Seminářem „Problematika bytového spoluvlastnictví“, pořádaným ve spolupráci s Justiční akademií Kroměříž, provázela předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, JUDr. Pavlína Brzobohatá.