Seminář „Jak psát srozumitelná, přehledná a přesvědčivá rozhodnutí vrcholného soudu?“

Na devadesát posluchačů z řad soudců a asistentů soudců se ve čtvrtek 15. 2. 2024 v sále Františka Vážného zúčastnilo semináře pod názvem „Jak psát srozumitelná, přehledná a přesvědčivá rozhodnutí vrcholného soudu?“, který byl zaměřen na srozumitelné psaní právních textů a zpřehlednění soudních rozhodnutí. Seminář moderoval Mgr. Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu a lektory byli JUDr. Martin Kopa, Ph.D., soudce Krajského soudu v Brně, autor blogu Iurium Daily“ Ústavní právo a Mgr. Štěpán Janků, asistent ústavní soudkyně, autor blogu PrávníPsaní.cz a spolupřekladatel knihy Právní psaní srozumitelným jazykem. Lektoři upozornili na časté chyby jako je používání slovní vaty v právních textech a účastníkům semináře ukázali praktické příklady a cvičení. 

Seminář „Práce s posudkem podle Metodiky k výkladu § 2958 o. z.“

V Sále Františka Vážného se 23. 11. 2023 konal, ve spolupráci s Justiční akademií, seminář pod názvem „Práce s posudkem podle Metodiky k výkladu § 2958 o. z.“, kterého se zúčastnilo několik desítek posluchačů z řad soudců a státních zástupců. Cílem semináře bylo poukázat na časté i méně časté chyby znalců z oboru zdravotnictví, hodnocení míry bolesti a omezení funkčních schopností, v posudcích k míře obtíží pro určení náhrady za ztížení společenského uplatnění, jakož i na nedostatky soudců při práci s nimi. Seminář, který měl podobu workshopu byl zaměřen na řešení konkrétních otázek na základě znaleckých posudků a soudních rozhodnutí. Lektory semináře byli JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu a MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA, soudní znalec pro obor zdravotnictví, odvětví chirurgie a stanovení nemateriální újmy na zdraví. 

Seminář „Metodika k náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění od A do Z - k výkladu § 2958 o.z.“

Skoro 80 posluchačů z řad soudců a státních zástupců se v úterý 4. února 2020 ve velkém jednacím sále Nejvyššího soudu zúčastnilo semináře pod názvem "Metodika k náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění od A do Z - k výkladu § 2958 o. z.“, který byl zaměřen na vývoj judikatury dané problematiky a výklad základních východisek a pojmů, které se týkaly náhrady škody na zdraví. Lektoři, MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy; JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu a MUDr. František Vorel, CSc., primář Soudnělékařského oddělení Nemocnice České Budějovice a znalec v oboru zdravotnictví odvětví soudní lékařství a odvětví stanovení nemateriální újma na zdraví, kteří na semináři přednášeli, upozornili také na nejčastější chyby v práci se znalci. 

Seminář „Náhrada škody a oceňování její výše“

Ve velkém jednacím sále Nejvyššího soudu se v úterý 28. ledna 2020 konal ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži seminář „Náhrada škody a oceňování její výše“. Lektory semináře, zaměřeného na problematiku určování výše odškodnění za spolupráce se soudním znalcem, byli Ing. Pavel Tůma, ekonom, soudní znalec a JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Semináře se zúčastnilo téměř 100 soudců a státních zástupců.