Odborná sympozia k judikatuře Nejvyššího soudu

7. rodinněprávního sympozia Justiční akademie na téma Nepřijatelnost násilí na dětech

Ve dnech 18. a 19. května 2023 se v Praze uskutečnilo 7. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Nepřijatelnost násilí na dětech. Rodinněprávní sympozium je novým formátem vzdělávací akce, která si klade za cíl – napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně Ústavního soudu – diskutovat o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici. 

6. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Jak pracovat s nekompetentními rodiči

Ve dnech 9. a 10. května 2022 se v Kroměříži uskutečnilo 6. rodinněprávní sympozium na téma Jak pracovat s nekompetentními rodiči. Rodinněprávní sympozium je novým formátem vzdělávací akce, která si klade za cíl – napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně soudu Ústavního – o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici. 

5. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Participace dětí v opatrovnickém soudním řízení

Ve dnech 24. a 25. června 2021 se uskutečnilo 5. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma participace dětí v opatrovnickém soudním řízení. Rodinněprávní sympozium je vzdělávací akce, která si klade za cíl diskutovat – napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně soudu Nejvyššího a Ústavního – o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům na moderní opatrovnickou justici. 

4. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Osvojení

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2020 se uskutečnilo 4. rodinněprávní sympozium JA na téma „Osvojení“. Rodinněprávní sympozium je vzdělávací akce, která si klade za cíl diskutovat - napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně soudu Ústavního a Nejvyššího - o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici. 

3. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Střídavá péče

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2019 se v Kroměříži uskutečnilo 3. rodinněprávní sympozium JA na téma „Střídavá péče“. Rodinněprávní sympozium je odborná platforma, která si klade za cíl diskutovat - napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně soudu Ústavního a Nejvyššího - o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici. 

2. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Svěření dítěte do péče příbuzné či blízké osoby

Ve dnech 1. a 2. dubna 2019 se v Kroměříži uskutečnilo 2. rodinněprávní sympozium JA na téma „Svěření dítěte do péče příbuzné či blízké osoby“. Rodinněprávní sympozium je novým formátem vzdělávací akce, která si klade za cíl diskutovat - napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně soudu Ústavního a Nejvyššího - o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici. 

1. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Protiprávní změna bydliště nezletilého dítěte jedním z jeho rodičů

Ve dnech 29. a 30. října 2018 se v Kroměříži uskutečnilo 1. rodinněprávní sympozium JA na téma „protiprávní změna bydliště nezletilého dítěte jedním z jeho rodičů“. Rodinněprávní sympozium je novým formátem vzdělávací akce, která si klade za cíl diskutovat - napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně soudu Ústavního - o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.