Zahraniční databáze rozhodnutí

Průvodce nejpoužívanějšími databázemi legislativy a judikatury práva EU


1. Databáze EUR-Lex

EUR-lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právním předpisům Evropské unie a jiným dokumentům, které se považují za veřejné. Internetové stránky EUR-Lex jsou k dispozici ve 23 úředních jazycích EU.

Databáze obsahuje okolo 3 600 000 dokumentů vydaných od roku 1951. Denně se aktualizuje a každoročně se rozšíří o přibližně 15 000 dokumentů.

2. Databáze Curia

Na webových stránkách Soudního dvora Evropské unie jsou k dispozici kromě informací řízení před tímto soudem či o jeho složení i vyhledávač judikatury tohoto soudu, jehož rozhodnutí je možné dohledat ve všech jazycích členských států. Výjimku tvoří starší judikatura (období před vstupem do EU), která je k dispozici pouze v tehdy oficiálních jazycích. Nicméně důležitou historickou judikaturu přeloženou do češtiny najdete na této stránce také.

3. Databáze HUDOC

Jedná se o databázi rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva sídlícího ve Štrasburku. Databáze HUDOC je pouze v angličtině a francouzštině.

4. Databáze ESLP.JUSTICE.CZ

Databáze judikatury Evropského soudu pro lidská práva eslp.justice.cz Ministerstva spravedlnosti České republiky obsahuje úřední překlady rozsudků vydaných ve věcech proti České republice do českého jazyka a dále anotace rozhodnutí o přijatelnosti stížností podaných proti České republice a anotace rozsudků vydaných proti jiným smluvním státům Evropské úmluvy o lidských právech . 

5. Databáze JURIFAST

Nejvyšší soud České republiky, který je rovněž členem Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie, získal přes tuto asociaci a dále Mezinárodní asociaci nejvyšších instancí správního soudnictví přístup do databáze rozhodnutí JuriFast, do níž jsou vkládány rozhodnutí vrcholných soudů členských států s evropským prvkem.