Mapa stránek

Nejvyšší soud České republiky

Titulní stránka

Knihovna
O Nejvyšším soudu > Skupina
O Nejvyšším soudu > Obecné informace
O Nejvyšším soudu > Vedení NS
O Nejvyšším soudu > Organizační struktura
O Nejvyšším soudu > Galerie soudců
O Nejvyšším soudu > Občanskoprávní a obchodní kolegium
O Nejvyšším soudu > Trestní kolegium
O Nejvyšším soudu > Organizační dokumenty
O Nejvyšším soudu > Statistiky
O Nejvyšším soudu > Obsazování soudcovských míst
O Nejvyšším soudu > Evidence podle zákona o střetu zájmů
O Nejvyšším soudu > Správa soudu
O Nejvyšším soudu > Historie
O Nejvyšším soudu > Fotogalerie
O Nejvyšším soudu > Tttttest
Úřední deska > Nařízená jednání trestní
Úřední deska > Nařízená jednání civilní
Úřední deska > Nařízená zasedání trestní
Úřední deska > Výzvy k převzetí písemností
Úřední deska > Podatelna Nejvyššího soudu
Úřední deska > Veřejná vyhlášení civilní
Úřední deska > Veřejná vyhlášení trestní
Rozhodovací činnost > Vyhledávání rozhodnutí a stanovisek
Rozhodovací činnost > Dovolání v trestních věcech
Rozhodovací činnost > Stížnost pro porušení zákona
Rozhodovací činnost > Řízení o dovolání podle OSŘ
Rozhodovací činnost > Další řízení v civilních věcech
Rozhodovací činnost > Uznávání cizích rozhodnutí
Rozhodovací činnost > Metodika k § 2958 o.z.
Rozhodovací činnost > Důležité právní předpisy
Rozhodovací činnost > Databáze judikatury k nemajetkové újmě
Rozhodovací činnost > Nahlížení do spisu
Rozhodovací činnost > Právní věty, trestní kolegium
Rozhodovací činnost > Právní věty, občanskoprávní a obchodní kolegium
Rozhodovací činnost > Rozvrh práce
Pro veřejnost a média > Boj proti korupci
Pro veřejnost a média > Internetový čtvrtletník AEQUITAS
Pro veřejnost a média > Napsali o nás
Pro veřejnost a média > Odkazy na spolupracující instituce
Pro veřejnost a média > Ochrana osobních údajů GDPR
Pro veřejnost a média > Ochrana osobních údajů (GDPR)
Pro veřejnost a média > Podávání stížností
Pro veřejnost a média > Poskytnuté informace
Pro veřejnost a média > Poskytování informací ze zákona č. 106slash1999 Sb.
Pro veřejnost a média > Povinně zveřejňované informace o subjektu
Pro veřejnost a média > Ochrana oznamovatelů
Pro veřejnost a média > Pracovní příležitosti NS
Pro veřejnost a média > Pracovní příležitosti
Pro veřejnost a média > Pracovní příležitosti v soudnictví
Pro veřejnost a média > Tiskové zprávy Nejvyššího soudu
Pro veřejnost a média > Výroční zprávy, Ročenky
Pro veřejnost a média > Knihovna
Pro veřejnost a média > Exkurze
Sympozia, semináře > Odborná sympozia nad judikaturou NS
Sympozia, semináře > Další akce pro odbornou veřejnost
Zahraniční vztahy > Výběr rozhodnutí ESLP
Zahraniční vztahy > Oddělení analytiky a srovnávacího práva
Zahraniční vztahy > Bulletin
Zahraniční vztahy > České předběžné otázky
Zahraniční vztahy > Členství v zahraničních asociacích
Zahraniční vztahy > Zajímavé odkazy
Kontakty
Nápověda > Infosoud

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek
Výběr rozhodnutí ESLP