Boj proti korupci

Odkazy obsahují dokumenty Nejvyššího soudu s protikorupční tématikou.

Interní protikorupční program

Aktualizace seznamu poradců 1. pololetí 2019 Nejvyšší soud

Aktualizace seznamu poradců 2. pololetí 2018 Nejvyšší soud
Aktualizace seznamu poradců 1. pololetí 2018 Nejvyšší soud

Aktualizace seznamu poradců 2.pololetí 2017 Nejvyšší soud
Aktualizace seznamu poradců 1.pololetí 2017 Nejvyšší soud