Změna soudního systému v ČR

Ve víkendovém pořadu České televize Týden v justici zazněly aktuální názory na reorganizaci soudní soustavy. Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala a předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa se vyjádřili například k problematice plánovaného rušení okresních soudů, vzniku nových krajských soudů nebo dočasnému přidělování soudců. Česká televize rovněž citovala veřejnosti již známé názory, které prezentuje předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. 

Vězení od třinácti let je nesmysl. Děti se začnou chovat protispolečensky.

Zpřísnění trestní odpovědnosti dětí nepotřebujeme, říká v rozhovoru pro rubriku Právo a justice Lidových novin profesor Pavel Šámal, autor trestního zákoníku a od loňska předseda Nejvyššího soudu. Vrchol české justice už hledá i rozumný výklad nového občanského zákoníku. Rozhovor s profesorem Pavlem Šámalem je v Lidových novinách rozdělen na dvě části. Kromě tématu snižování hranice trestní odpovědnosti dětí odpovídal předseda Nejvyššího soudu také na další aktuální otázky, které nyní musí česká justice řešit. 

Nejvyšší soud je zahlcen prací, některá řízení se táhnou roky

Nejvyšší soud nedávno zveřejnil výroční zprávu o své činnosti v letech 2014 – 2015, z níž je patrné, že se nedaří zásadně snížit zůstatek napadených věci z předchozích let. Pro Nejvyšší soud je dovolací agenda klíčová, ale mimo ni zahrnuje rozhodovací činnost Nejvyššího soudu také spory o příslušnost mezi soudy, vyřizování návrhů na odnětí a přikázání věci, námitek podjatosti proti soudcům vrchních soudů, návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu, nebo návrhů na uznání cizích pravomocných rozhodnutí. 

Místopředseda NS Roman Fiala: Okresní soudy jsou základnou justice

Právo je čím dál složitější a specializace uvnitř soudního systému je stále zřetelnější nezbytností. V rozhovoru pro Českou justici to řekl místopředseda Nejvyššího soudu a respektovaný odborník v oblasti občanského práva JUDr. Roman Fiala. Právo vnitrostátní i evropské je podle něj dnes tak složité, že už není možná jeho univerzální detailní znalost. "Tak, jako se nedivíme, že lékaři se specializují na jednotlivé obory, a asi by nás upřímně vyděsilo, kdyby nám dnes chtěl operovat žlučník tentýž lékař, který nám včera trhal zuby, musíme přijmout nezbytnost specializace soudních agend," říká místopředseda Nejvyššího soudu. 

Soudci se zlobí. Pelikán je vyšachoval z připomínkového řízení k Lex OKD

Ministerstvo spravedlnosti neoslovilo Soudcovskou unii ani soudce v rámci připomínkového řízení k novele insolvenčního zákona. Ministerstvo uvedlo, že tak učinilo z důvodu urgentní a citlivé situace. S tímto vysvětlením ale nesouhlasí prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, která k tomu uvedla, že zástupci soudnictví jsou schopni reagovat rychle a Soudcovská unie by měla být u všech zákonů, které se dotýkají organizace soudů, postavení soudců a výkonu státní správy soudů podle § 175 zákona o soudech a soudcích. 

„Civilní proces musí být jednoduchý, logický a pevný jako gotická klenba“

JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu a dlouholetý člen redakční rady Ad Notam o získání ocenění Právník roku 2015, motivaci k výběru studia práv, představě výkladu práva a civilního procesu, nebo také o mladé generaci právníků v rozhovoru s prezidentem notářské komory ČR, Mgr. Radimem Neubauerem. 

Pelikán představil novou komisi pro přípravu občanského soudního řádu

Ministerstvo spravedlnosti ustanovilo novou šestičlennou komisi, kterou tvoří akademici a soudci a která má pracovat na návrhu nového občanského soudního řádu a souvisejících právních předpisů. Na první schůzce komise ministr Robert Pelikán zopakoval, že změny v civilním procesním právu budou vycházet z osvědčeného systému, který funguje v Rakousku a rekodifikaci označil za jeden z klíčových úkolů nutných pro zefektivnění soudnictví. 

Překreslete mapu soudů, žádá Rychetský

Šéfové nejdůležitějších českých soudů kritizují současné uspořádání justice a zahajují diskusi o jejím novém rozložení. Podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského spočívá hlavní problém soustavy v její asymetrii. Soudy by totiž mohly být efektivnější. Špičky české justice volají po novém uspořádání soudů. S požadavkem na nové uspořádání českých soudů vystoupil na kongresu také předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Na justici se podle něj navalilo obrovské množství věcí, jež má řešit, a proto musí být soustava efektivní. 

Nejvyšší soud: Generátor rozdělování případů není potřeba, odmítáme ho

Elektronický generátor rozdělování věcí na soudech odmítl v meziresortních připomínkách Nejvyšší soud (NS). Kromě obecně záporného stanoviska apeluje na Ministerstvo spravedlnosti, aby byla v zákoně jasně stanovena výjimka, že NS se nový způsob rozdělování věcí netýká. Změnu Ministerstvo spravedlnosti navrhuje v rámci rozsáhlejší novelizace občanského soudního řádu. Dosavadní právní úprava podle ministra Roberta Pelikána zcela nevylučuje možnost, že bude dopředu možné odhadnout, který soudce či senát bude řešit následující napadnutou věc, a je zcela nevyhovující. 

Každý nový ministr začíná od nuly. To je problém.

Ministerstvo spravedlnosti podle předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. neustále něco mění a přepisuje, každý nový ministr začíná se změnami ve vězeňství nebo s přípravou důležitých kodexů od začátku. „Už přes dvacet let chybí kontinuita v základních koncepčních otázkách,“ uvedl v rozhovoru pro deník E15 prof. Pavel Šámal. Nápravu má přinést Nejvyšší rada soudnictví. Její vznik však naráží na odpor současného šéfa rezortu Roberta Pelikána (ANO).