Vyhledávač rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Vyhledávací systém rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu přináší odborné i laické veřejnosti komfortní vyhledávání rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. Umožňuje jak jednoduché vyhledání rozhodnutí určené spisové značky, tak vyhledání rozhodnutí k určité právní otázce pomocí fulltextového vyhledávání nebo dalších údajů v rozšířeném formuláři. Samozřejmostí je možnost rozhodnutí vytisknout nebo je uložit ve formátu, který umožňuje další zpracování v textovém editoru. 

Rozhodnutí vrchních a krajských soudů na internetu

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Nejvyšším soudem uvedlo do zkušebního provozu vyhledávání v judikatuře vrchních a krajských soudů pro veřejnost. Databáze obsahuje vybraná rozhodnutí vrchních, krajských a v některých případech i okresních soudů, která svým významem přesahují konkrétní věc a mohou sloužit jako inspirace při řešení problémů s výkladem některých ustanovení v oboru trestního a civilního práva v praxi. 

Identifikátor evropské judikatury - ECLI

Nejvyšší soud ČR, který je vnitrostátním koordinátorem identifikátoru evropské judikatury – ECLI, zavedl od 1. dubna 2012 na svých webových stránkách vyhledávací rozhraní ECLI. Jedná se o společný systém identifikace a metadat o judikatuře, který má sloužit k očíslování vnitrostátní judikatury podle jednotného kódu a zjednodušení vyhledávání soudních rozhodnutí na internetu.