Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 86/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 10. 6. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 86/2019. Konkrétně se mj. domáháte poskytnutí následující informace: „rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 9. 1966, sp. zn. Cz 101/66;“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 85/2019

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 9. 6. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 85/2019, ve které požadujete poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu rušícího rozsudek Krajského soudu v Brně 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 84/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 6. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 84/2019, prostřednictvím které žádáte „o poskytnutí anonymizované, jinak však autentické verze usnesení Nejvyššího soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 83/2019

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 31. 5. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 83/2019, v následujícím znění: „Tímto žádám dle zák. č. 106/1999 Sb. o sdělení, kdy a kým byl založen spis 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 80/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti M. L., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. Zin 80/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 79/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 28. 5. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 79/2019, prostřednictvím které žádáte: „Spisovou značku rozhodnutí, jenž bylo vybráno jako judikát NS 2/2001 - T 34 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 78/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 28. 5. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 78/2019, prostřednictvím které žádáte: „… zaslání jakékoli elektronické podoby rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2635/2018, jelikož se ještě neobjevilo v databázi Nejvyššího soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 75/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti T. R., nar. XY, adresa XY (dále jen „žadatel“), ze dne 21. 5. 2019 a následně i 24. 5. 2019, sp. zn. Zin 75/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 73/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti J. D., nar. XY, trvale bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 21. 5. 2019, sp. zn. Zin 73/2019 takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 72/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti T. R., nar. XY, adresa XY (dále jen „žadatel“), ze dne 18. 5. 2019 a následně i 19. 5. 2019, sp. zn. Zin 72/2019, takto: