Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 27/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 19. 2. 2016 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 27/2016. Konkrétně pisatelka požaduje zaslat rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Plzni ve věci obvinění z trestného čin 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 26/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 19. února 2016 žádost o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí, týkajícího se věci žalobce Provincie bratří františkánů (IČ 00169757) a žalovaných: společnosti MINILAND.CZ (IČ 16190122) a ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 25/2016

V případě žádosti o poskytnutí informace ve věci sp. zn. Zin 25/2016 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Nejvyšší soud jako povinný subjekt rozhodl o jejím o částečném odložení podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a podle § 14 odst. 5 písm. c) a zároveň ta 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 24/2016

Jako odpověď na žádost o poskytnutí informace, kterou Nejvyšší soud zaevidoval pod sp. zn. Zin 24/2016, žadateli v zákonné lhůtě povinný subjekt uvedl: Nejvyšší soud neřešil a ani aktuálně neřeší v občanskoprávním řízení žádnou věc /případ/, která  

Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 23/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 15. února 2016 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 23/2016. Konkrétně šlo o dotaz advokáta, zda některý ze senátů Nejvyššího soudu řešil již v čase od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku přípa 

Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 22/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 15. února 2016 žádost advokáta o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 22/2016. Dotazuje se v ní na jakákoli soudní řízení, která v minulosti vedl anebo aktuálně právě vede Nejvyšší soud ve věci společnosti MIXTREND E 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vedenou pod sp. zn. Zin 21/2016

Nejvyšší soud eviduje pod spisovou značkou Zin 21/2016 žádost o poskytnutí informace, kterou obdržel dne 5. února 2016. V odpovědi na tuto žádost v příloze zasílal povinný subjekt pisateli anonymizovanou verzi usnesení Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 5 Tdo 897/2012. Právě tohoto usnesení se týkala požadovaná informace, která byla specifikována jednak jménem obviněného Z. V. a také spisovou značkou Krajského soudu v Praze 11 To 434/2011. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 20/2016

Dne 7. února 2016 obdržel Nejvyšší soud žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. Městského soudu v Praze 1 T 2/2009 a sp. zn. Vrchního soudu v Praze 5 To 3/2014. Tuto žádost eviduje Nejvyšší soud pod sp. zn. Zin 20/2016. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 18/2016

V žádosti o poskytnutí informace pod sp. zn. Zin 18/2016 pisatel požadoval zaslání anonymizovaných rozsudků ve věci dvou mediálně známých kauz Ing. K.S. a ex-manažerů společnosti H-Systém. Vzhledem k tomu, že požadované informace již byly zveřejněny na webových stránkách Nejvyššího soudu, odkázal povinný subjekt v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na již zveřejněnou informaci. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 17/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 4. února 2016 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 17/2016. K uvedené žádosti, obsahující celkem čtyři dotazy, k jednotlivým otázkám uvedl: 1) Institut zákonného soudce byl v „našem“ soudnictví uzákoněn již v historicky první ústavě Československé republiky z roku 1920. A to konkrétně v § 94, odst. 2, zákona 121/1920 Sb., kde se uvádí: „Nikdo nesmí býti odňat svému zákonnému soudci.“ 2) V části, kdy žadatelka položila následující otázku: „Kdy Krajský soud v Brně změnil podmínky pro výběr přísedících a odkaz na původní a nový rozvrh práce?“, Nejvyšší soud sdělil, že v tomto bodě žádost o d k l á d á.