Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 54/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 10. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 54/2018, ve které požadujete zaslání textu opatření předsedy trestního kolegia č. 6/2015. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 59/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 19. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 59/2018, ve které požadujete poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 5613/2017 ze dne 21. 3. 2018. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 28/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 20. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 28/2018, ve které požadujete v bodě 2 poskytnutí „anonymizované usnesení povinného č. j. 4 Tz 107/2002, 3 Tdo 1207/2008 a 6 Tdo 194/2015.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 29/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 29/2018, ve které žádáte sdělení následujících informací „1. Využívá váš soud pro účely správy soudních poplatků nějaký informační systém? 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 33/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti O. V. (dále jen „žadatel“), ze dne 23. 2. 2018, sp. zn. Zin 33/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 34/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 34/2018, ve které požadujete v bodě 2 „Ve věci povinného č. j. 8 Tdo 358/2004 bylo jeho rozhodnutí zrušeno nálezem I. ÚS 554/04 dne 31. 3. 2005. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 35/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 3. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 35/2018, ve které požadujete „poskytnutí kopií následujících rozsudků Nejvyššího soudu: ze dne 29. 4. 1998, sp. zn. 2 Odon 90/97; ze dne 22. 1. 1998, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 36/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 36/2018, ve které požadujete sdělení „zda Nejvyšší soud České republiky disponuje informací, jaká je výše náhrady nemajetkové újmy při usmrcení ve vztahu k čl. 446 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 37/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 37/2018, ve které požadujete sdělení „zda M. M. písemně požádal na podzim r. 2014 o uvolnění pro výkon veřejné funkce a jak postupoval jeho zaměstnavatel NS ČR? 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 38/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 7. 3. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 38/2018, ve které požadujete poskytnutí informace: „a) Zasláním jakéhokoliv dokumentu, v němž je obsažen názor (zřejmě kolegia) Nejvyššího soudu