Dotaz FO na rozhodnutí vynětí z pravomoci

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 21. 7. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 34/2014, sděluji: požadované rozhodnutí je veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/ 

Dotaz AK ke statistice rejstříku Pzo - přezkum zákonnosti odposlechů

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 1. 7. 2014, která byla Nejvyššímu soudu doručena 8. 7. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 33/2014, sděluji: veškeré statistické informace o přezkumu zákonnosti příkazu k záznamu a odposlechu telekomunikačního provozu  

Dotaz FO na zveřejňování rozhodnutí NS

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 11. 6. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 31/2014, sděluji: požadovaná rozhodnutí, včetně spisových značek, jsou zveřejněna a přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz) 

Dotaz FO na kárná řízení

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 6. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 30/2014, sděluji: všechna rozhodnutí, ve kterých byl Nejvyšší soud jako kárný soud ve věci státních zástupců jako soud odvolací, jsou zveřejněna v pln 

Dotaz FO - odpověď na stížnost - vyřízení

Na základě Vaší stížnosti na žádost o informace ze dne 30. 5. 2014, která byla Nejvyššímu soudu doručena 3. 6. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 21/2014-II, sděluji: Na otázku č. 4 – „Zda dnešní novelizované usnesení 238 OSŘ (293/13 Sb.) koresponduje s při 

Dotaz FO na složení senátu ve věci 4 Tdo 208/2014

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 2. 6. 2014, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 3. 6. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 29/2014, sděluji: ve věci 4 Tdo 208/2014 rozhodoval senát ve složení: předseda senátu JUDr. Jiří Pácal, členové JUDr.  

Dotaz FO na vyřizování věco 26 Cdo 1648/2014

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 1. 6. 2014, která byla Nejvyššímu soudu doručena 2. 6. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 28/2014, sděluji: 1) způsob rozhodování a složení senátu pro rozhodnutí v konkrétní věci je uvedeno podrobně v Rozvrhu práce na 

Dotaz FO na statistiku trestní odpovědnosti právnických osob

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 29. 5. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 27/2014, sděluji: Nejvyšší soud dosud neřešil v rámci mimořádných opravných prostředků žádnou věc, která by se týkala trestní odpovědnosti právnic 

Dotaz FO na podání dovolání 54T 8/2006

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 28. 5. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod s. zn. Zin 26/2014, sděluji: ke dni 29. 5. 2014 není uvedené dovolání sp. zn. 54T 8/2006 zaregistrováno u Nejvyššího soudu. Dovolání bylo podle podkladů již podáno  

Dotaz FO na stav řízení 5 Tdo 1183/2013

Na základě Vaší žádosti o informace dne 21. 5. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 25/2014, sděluji: požadované rozhodnutí sp. zn. 5 Tdo 1183/2013 nebylo dosud odesláno z Nejvyššího soudu a proto není možné zasílat jinou cestou třetím os