Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 44/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti J. K. (dále jen „žadatel“), ze dne 19. 3. 2018, sp. zn. Zin 44/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 45/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 45/2018, ve které požadujete „zaslání anonymizované verze usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.1.2018, č.j. 20 Cdo 4022/2017-124…“. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 46/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 22. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 46/2018, ve které požadujete „zaslání neanonymizované části usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 08. 10. 2014, sp. zn.: 5 Tdo 171/2014 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 47/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 23. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 47/2018, ve které požadujete „poskytnutí následujících informací: 1.) kopie rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 Odon 150/97 (rozhodnutí patrně pochází ze dne 22. 4. 1998)“. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 26/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti J. F. (dále jen „žadatel“), ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. Zin 26/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 25/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 14. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 25/2018, ve které požadujete sdělení „zda bylo k vašemu soudu podáno dovolání proti rozsudku č. j. 84 Co 161/2017-458 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 24/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 14. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 24/2018, ve které požadujete „poskytnutí všech anonymizovaných soudních rozhodnutí vedených u Vašeho soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 22/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti S. K. (dále jen „žadatel“), ze dne 12. 2. 2018, sp. zn. Zin 22/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 21/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 12. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 21/2018, ve které požadujete „statistiky rychlosti vyřízení v agendě dovolání proti pravomocným rozhodnutím 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 23/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti P. V. (dále jen „žadatel“), ze dne 13. 2. 2018, sp. zn. Zin 23/2018, takto: