Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 138/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti pana O. V. (dále jen „žadatel“), ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. Zin 138/2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 148/2016

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 19. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 148/2016, v níž se domáháte zaslání anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015, vydaného dne 12. 7. 2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 146/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 146/2016. Konkrétně žádáte „… poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32Obdo 466/2004 z 26. 4. 2006… “. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 145/2016

Vážená paní inženýrko, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 14. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 145/2016, v níž se domáháte poskytnutí znění předběžné otázky, jež byla v rámci trestního řízení Nejvyšším soudem podána k Soudnímu dvoru Evropské unie, ve vztahu k prekurzorům drog. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 143/2016

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 13. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 143/2016, v níž se domáháte poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015.  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 142/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 13. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 142/2016 a v níž se domáháte anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 141/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 12. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 141/2016 a v níž se domáháte anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015.  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 140/2016

Vážená paní bakalářko, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 9. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 140/2016 a v níž se domáháte anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 137/2016

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud obdržel dne 1. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 137/2016. Konkrétně žádáte poskytnutí těchto informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 135/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 135/2016. Prostřednictvím uvedené žádosti se domáháte následujících informací: