Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 41/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 6. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou vede pod sp. zn. Zin 41/2016. Tato Vaše žádost obsahuje několik otázek, na které nyní Nejvyšší soud odpovídá takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 40/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 6. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 40/2016. Žádáte v ní poskytnout obsah Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, konkrétně obsah všech čísel vydaných v roce 2016 do data podání Vaší žádosti. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 39/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 31. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tuto žádost Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 39/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 38/2016

Nejvyšší soud jako povinný subjekt obdržel dne 24. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 38/2016. Konkrétně v ní požadujete poskytnout následující informace: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 36/2016

Nejvyšší soud obdržel 15. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou eviduje pod sp. zn. Zin 36/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 35/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 7. března 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „informačního zákona“), evidovanou pod sp. zn. Zin 35/2016, v níž 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 34/2016

Nejvyšší soud obdržel 4. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 34/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 33/2016

dne 3. 3. 2016 obdržel Nejvyšší soud Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 33/1016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 32/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 3. března 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kterou eviduje pod sp. zn. Zin 32/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 31/2016

Nejvyšší soud obdržel 1. března 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 31/2016. Konkrétně žádáte poskytnout spisové značky všech u zdejšího soudu evidovaných a dosud pravomocně neskončených řízení, která trvají déle než 20 let.