Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 18/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 7. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 18/2018, ve které požadujete sdělení „jakou práci pro Nejvyšší soud odvádí P. L., tedy konkrétně jaký zde má P. L. úvazek 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 17/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 17/2018, ve které jste požadoval sdělení „kolik věcí skončil v období od října do prosince 2017 každý ze soudců 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 32/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti K. B. (dále jen „žadatelka“), ze dne 23. 2. 2018, sp. zn. Zin 32/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 20/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 10. 2. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 20/2018. Konkrétně žádáte poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2016, vydané ve věci sp. zn. 5 Tdo 1464/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 16/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 1. 2. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 16/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam „jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017, a to ideálně ve formátu spisová značka / datum podání / datum rozhodnutí / způsob vyřízení věci / jméno a příjmení advokáta.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 15/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 1. 2. 2018 žádost o poskytnutí informace podanou Vaší společností a vedenou pod spisovou značkou Zin 15/2018, v níž žádáte „ ...vyjádření, zda v minulosti byly nebo v současné době jsou podány u nadepsaného soudu jakékoliv žaloby a/nebo vedena jakákoliv soudní řízení týkající se společnosti FORSEA s.r.o., IČ: 289 39 794,…“. Dále požadujete poskytnout informace „ ...o jakýchkoli řízeních týkajících se nároků uplatňovaných vůči Společnosti a rovněž seznam všech dalších řízení vedených se Společností.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 14/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 31. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 14/2018, ve které požadujete „zaslání anonymizovaného rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 1997 č. j. 2 Cdon 1217/97-124, a to v elektronické formě...“. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 12/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 23. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 12/2018, ve které požadujete v bodě 2 „anonymizovanou kopii rozhodnutí NS 7 Tz 316/2001 ze dne 10. 4. 2002“, v bodě 3 „sdělení, zda rozhodnutí (usnesení) 7 Tz 316/2001 bylo publikováno ve sbírce 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 11/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 11/2018, ve které požadujete „poskytnutí kopie rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 1998, sp. zn. 3 Cdon 1237/96.“ Dále výslovně uvádíte, že předmětem Vaší žádosti je anonymizovaná kopie předmětného rozsudku. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 10/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti K. L., (dále jen „žadatelka“), ze dne 19. 1. 2018, sp. zn. Zin 10/2018, takto: