Dotaz advokáta - Zin 5/2015

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 13. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 5/2015, sděluji: k dnešnímu dni je u Nejvyššího soudu vedeno řízení „O návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku“ pod sp. zn. 29 Cdo 3808/2014, k 

Dotaz FO na stanovisko NS týkající se prohlídek u advokátů

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 5. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 2/2015, sděluji: stanovisko ve věci prohlídek u advokátů dosud není zpracováno. Podklady byly zadány předsedou trestního kolegia k přípravě příslušném 

Dotaz advokáta na analýzu zpracovanou odd. judikatury

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 5. 1. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 1/2015, sděluji: v příloze Vám zasílám požadovanou analýzu. Nad rámec informace je však nutné dodat, že nejde o analýzu zpracovávanou Nejvyšším soudem, 

Dotaz FO na rozhodnutí 21 Cdo 1822/2013

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 24. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 64/2014, sděluji: požadované rozhodnutí je v plném znění veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu pod sp. zn. 21 Cdo 1822/2013. 

Dotaz FO na archívní rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 17. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 62/2014, sděluji: požadované rozhodnutí již není v archívu Nejvyššího soudu. Vzhledem k době, před kterou bylo rozhodnutí vydáno, se materiál již na 

Dotaz FO na dovolací řízení od OS Prostějov

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 11. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 58/2014, sděluji: dovolání, jehož účastníkem je dle Vašeho vyjádření D. D. a sp. zn. odvolacího soudu je 8 To 198/2014, zatím nebylo k Nejvyššímu sou 

Dotaz FO na příspěvek na stravování

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 18. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 63/2014, sděluji: Nejvyšší soud nezajišťuje závodní stravování, ale zajišťuje pro pracovníky soudu stravenky v hodnotě 80,- Kč. Čerpání nákladů n 

Dotaz FO na vyhledávání rozhodnutí Zin 57/2014

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 7. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 57/2014, sděluji: veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejně přístupná na webových stránkách www.nsoud.cz , kde je možné vyhledávat potřebná r 

Dotaz FO na databázi rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 7. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 56/2014, sděluji: veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejně přístupná na webových stránkách www.nsoud.cz , kde je možné vyhledávat potřebná r 

Dotaz FO na rozhodnutí trestního senátu

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 6. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 55/2014, sděluji: ve věci bylo rozhodnuto 29. 10. 2014 a senát zatím nevyhotovil odůvodnění rozhodnutí. Na jeho vyhotovení má senát základní lhůtu měsí