Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání rozhodnutí Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 59/2015

Žadatel ve své žádosti o poskytnutí informace z 28. července 2015, která byla ve stejný den doručena Nejvyššímu soudu, žádal zaslání rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 27. května 2015, sp. zn. 23 Cdo 2555/2015. Věc vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 23 Cdo 

Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání rozsudku Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 58/2015

Z informačního systému Nejvyššího soudu vyplývá, že dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. května 2015, který rozhodl o odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 10. června 2014, sp. zn. 36 ICM 3259/2013, zatím na Nejvyšší soud n 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ke stavu řízení vedenou pod Zin 57/2015

Požadované rozhodnutí je vedené Nejvyšším soudem pod sp. zn. 23 Cdo 2363/2014 a žadateli bylo odesláno. Dovolání napadlo na Nejvyšší soud dne 9. června 2014. Rozhodnutí bylo vydáno dne 27. srpna 2014, tedy asi za 2,5 měsíce poté, co byl spis Nejvyššímu soudu  

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí seznamu rozsudků Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 56/2015

Žádosti o zaslání seznamu rozsudků ve věcech, kde byla fyzická nebo právnická osoba v postavení daňového poradce (viz ust. § 3 odst. 1 a 6 zákona č. 523/1993 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky) obžalována v souvislosti s tre 

Odpověď na žádost fyzické osoby o sdělení informace týkající se dovolání k Nejvyššímu soudu vedenou pod Zin 55/2015

Nejvyšší soud k žádosti o poskytnutí informace podle z. č. 106/99 Sb. sdělil, že z informačního systému Nejvyššího soudu není patrné, že by dovolání ve věci nároku na zaplacení odměny za služební pohotovost soudců na Nejvyšší soud napadlo. Protože Nejv 

Odpověď na žádost fyzické osoby o zaslání informace o výši platu vedenou pod Zin 54/2015

Nejvyšší soud na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. žadateli sdělil, že měsíční plat předsedy Nejvyššího soudu je 189 400 Kč a měsíční paušální náhrada předsedy Nejvyššího soudu činí 38 700 Kč. Měsíční plat místo 

Odpověď na žádost fyzické osoby o zaslání rozhodnutí Nejvyššího soudu vedenou pod Zin 53/2015

Nejvyšší soud odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Rozhodnutí Nejvyššího soudu vedené pod sp. zn. 7 Tdo 292/2015 není v současné době možné zaslat, neboť Nejvyšší soud respektuje svoji praxi ve vztahu k informo 

Odpověď na žádost fyzické osoby o zaslání kopie rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tz 15/2015 vedenou pod Zin 52/2015

Nejvyšší soud odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 2 odst. 4 a § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. Kopii rozhodnutí není možné zaslat, neboť Nejvyšší soud respektuje svoji praxi ve vztahu k informování veřejnosti o své rozhodovací činnos 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace o úředním vysvědčení vedenou pod Zin 51/2015

Nejvyšší soud odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. týkající se úředního vysvědčení. Konkrétně jeho obsahu, lhůty pro vydání, poplatku za vystavení a dotazu, kdo je oprávněn o jeho vystavení zažádat. Podle ustanov 

Odpověď na žádost fyzické osoby k zaslání seznamu probíhajících řízení, kde je účastníkem řízení konkrétní právnická osoba, vedenou pod Zin 50/2015

Z informačního systému Nejvyššího soudu vyplývá, že společnost V. K. V., s. r. o., se sídlem v Praze, nikdy neměla a doposud nemá u Nejvyššího soudu vedené žádné dovolací řízení. Mgr. Aleš Pavel ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu pověřený vyŨnbsp;