Dotaz FO na řízení 5 Tdo 746/2014

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 2. 10. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 47/2014, sděluji: dovolání pod sp. zn. 5 Tdo 746/2014 bylo k Nejvyššímu soudu doručeno 5. 6. 2014 a spisový materiál je nyní u předsedkyně senátu, kter 

Dotaz FO na rozhodnutí 30 Cdo 3157/2013

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 25. 9. 2014, která byla na základě výzvy doplněna 30. 9. 2014 a je u Nejvyššího soudu v Brně vedena pod sp. zn. Zin 46/2014, sděluji: požadované rozhodnutí je veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího s 

Dotaz FO k připomínkám a používaným obálkám

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 18. 9. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 21/2014 - III, sděluji: 1) Veškeré výstupy, stanoviska, připomínky vydávané Nejvyšším soudem jsou zpracovávané Nejvyšším soudem, resp. odpovědnými pr 

Dotaz FO na rozhodnutí týkajících se Rozvrhu práce

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 9. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 41/2014, sděluji: veškerá rozhodnutí, který se dotýkají „Rozvrhu práce“ jsou zveřejněna na webových stránkách Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz), a to po 

Dotaz FO na rozhodnutí - exekuce, dědictví

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 13. 8. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 39/2014, sděluji: požadovaný rozsudek Nejvyššího soudu, jehož text je citován ve Vámi doloženém článku na www.aktualne.cz, je veřejně přístupný na  

Dotaz FO na dvě rozhodnutí NS

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 8. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 38/2014, sděluji: 1) Rozhodnutí ve věci Ing. P. T. bylo vydáno 31. 7. 2014, ale dosud nebylo vypracováno odůvodnění rozhodnutí, na které má senát lhůtu 2 

Dotaz FO na rozhodnutí 30 Cdo 986/2009

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 8. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 37/2014, sděluji: rozhodnutí ve věci 30 Cdo 986/2009 je veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu, kde stačí zadat výše uvedenou spiso 

Dotaz FO na rozhodnutí vynětí z pravomoci

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 21. 7. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 34/2014, sděluji: požadované rozhodnutí je veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/ 

Dotaz AK ke statistice rejstříku Pzo - přezkum zákonnosti odposlechů

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 1. 7. 2014, která byla Nejvyššímu soudu doručena 8. 7. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 33/2014, sděluji: veškeré statistické informace o přezkumu zákonnosti příkazu k záznamu a odposlechu telekomunikačního provozu  

Dotaz FO na zveřejňování rozhodnutí NS

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 11. 6. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 31/2014, sděluji: požadovaná rozhodnutí, včetně spisových značek, jsou zveřejněna a přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz)