Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 116/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 16. 7. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 116/2019, prostřednictvím které žádáte poskytnutí následujících anonymizovaných kopií rozhodnutí Nejvyššího soudu: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 114/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 23. 7. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 114/2019, prostřednictvím které žádáte „o zaslání PDF kopie rozsudku Vašeho soudu ze 15. května 1996, sp. zn. 3 Cdon 370/96, dle Vašeho uvážení případně v anonymizované formě. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 110/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 17. 7. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 110/2019, prostřednictvím které žádáte: „1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. (dále jen INFZ) požaduje přímé poskytnutí následujících informací ve smyslu § 6/2 INFZ: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 107/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 13. 7. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 107/2019, ve které požadujete poskytnutí (anonymizovaného) rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2019, sp. zn. 33 Cdo 3316/2017. Podle § 6 odst. 1 informačního zákona 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 106/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. C., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 13. 7. 2019, sp. zn. Zin 106/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 101/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti D. H., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 7. 7. 2019, sp. zn. Zin 101/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 99/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., nar. XY, adresa XY (dále jen „žadatel“), ze dne 2. 7. 2019, sp. zn. Zin 99/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 94/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti J. F., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. Zin 94/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 95/2019

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 6. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 95/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit „zda jsou následující společnosti účastníkem jakéhokoliv soudního sporu a) Společnost Galerie Butovice s.r.o., IČ 27199428, se sídlem 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 93/2019

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 21. 6. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 93/2019, prostřednictvím které žádáte „kopii, byť anonymizovanou, rozsudku Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 32 Cdo 20/2000.“