Dotaz FO na řízení 5 Tdo 746/2014

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 22. 10. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 53/2014, sděluji: dovolání sp. zn. 5 Tdo 746/2014 bylo k Nejvyššímu soudu doručeno 5. 6. 2014 a nyní je spis u předsedkyně senátu, ale zatím není vyř 

Dotaz FO na rozhodnutí Cdon 1900/96

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 13. 10. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 49/2014, sděluji: v příloze Vám zasílám požadované rozhodnutí Nejvyššího soudu. CDON 1900 

Dotaz FO na starší kárná řízení

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 7. 10. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 48/2014, sděluji: v příloze zasílám požadovaná rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího soudu. 1SKNO 3-2004 1SKNO 5-2004 1SKNO 13-2005 SKNO 3-96 

Dotaz FO na řízení 5 Tdo 746/2014

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 2. 10. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 47/2014, sděluji: dovolání pod sp. zn. 5 Tdo 746/2014 bylo k Nejvyššímu soudu doručeno 5. 6. 2014 a spisový materiál je nyní u předsedkyně senátu, kter 

Dotaz FO na rozhodnutí 30 Cdo 3157/2013

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 25. 9. 2014, která byla na základě výzvy doplněna 30. 9. 2014 a je u Nejvyššího soudu v Brně vedena pod sp. zn. Zin 46/2014, sděluji: požadované rozhodnutí je veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího s 

Dotaz FO k připomínkám a používaným obálkám

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 18. 9. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 21/2014 - III, sděluji: 1) Veškeré výstupy, stanoviska, připomínky vydávané Nejvyšším soudem jsou zpracovávané Nejvyšším soudem, resp. odpovědnými pr 

Dotaz FO na rozhodnutí týkajících se Rozvrhu práce

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 9. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 41/2014, sděluji: veškerá rozhodnutí, který se dotýkají „Rozvrhu práce“ jsou zveřejněna na webových stránkách Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz), a to po 

Dotaz FO na rozhodnutí - exekuce, dědictví

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 13. 8. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 39/2014, sděluji: požadovaný rozsudek Nejvyššího soudu, jehož text je citován ve Vámi doloženém článku na www.aktualne.cz, je veřejně přístupný na  

Dotaz FO na dvě rozhodnutí NS

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 8. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 38/2014, sděluji: 1) Rozhodnutí ve věci Ing. P. T. bylo vydáno 31. 7. 2014, ale dosud nebylo vypracováno odůvodnění rozhodnutí, na které má senát lhůtu 2 

Dotaz FO na rozhodnutí 30 Cdo 986/2009

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 8. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 37/2014, sděluji: rozhodnutí ve věci 30 Cdo 986/2009 je veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu, kde stačí zadat výše uvedenou spiso