Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 75/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 19. 5. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 75/2018, prostřednictvím které žádáte sdělení informace „Kolik usnesení nebo rozhodnutí vydal senát NS ČR složený z předsedy JUDr. Miroslava Feráka 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 77/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti D. Š. (dále jen „žadatel“), ze dne 21. 5. 2018, sp. zn. Zin 77/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 78/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 24. 5. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 78/2018, ve které požadujete “laskavé zaslání e-mailem rozhodnutí (postačí v anonymizované podobě) ve věci příbuzné F. P. proti Kanceláři prezidenta republiky o ochranu osobnosti“. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 80/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 29. 5. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 80/2018, ve které požadujete: “1) sdělení spisové značky dovolacího řízení, které je, či bylo vedeno u Nejvyššího soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 57/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti, kterou podal P. K. (dále jen „žadatel“), ze dne 16. 4. 2018, sp. zn. Zin 57/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 62/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 23. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 62/2018, ve které požadujete „poskytnutí kopie rozhodnutí vydaných zdejším soudem v roce 2017 a 2018 (vydaných jak z podnětu podaných dovolání, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 63/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 63/2018, ve které požadujete sdělení „jestli bylo v právní věci žalobce ČEZ Prodej s. r. o., se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53 Praha 4, IČ 27232433, proti žalovanému 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 66/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti I. F. (dále jen „žadatelka“), ze dne 2. 5. 2018, sp. zn. Zin 66/2018, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 67/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 5. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 67/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam „jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 1. 10. 2017 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 68/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud obdržel dne 3. 5. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 68/2018. Konkrétně se domáháte „zaslání rozhodnutí pod sp. zn. 20 Cdo 5613/2017 včetně doložky právní moci“